oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 23 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
PO?IADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO -TECHNICKÉ VYBAVENIE
Posted on 03.01.2009 18:47
Topic: Legislativa

VESTNÍK MZd SR


Ročník 56, Čiastka 32-51, Dňa 28. októbra 2008


 


44. VÝNOSMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych po?iadavkách na personálne zabezpečenie a matériálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zariadenia hematológie a transfuziológie 

§1

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z. ustanovuje:

(1)         Minimálne po?iadavky na personálne  zabezpečenie  a materiálno   -  technické  vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,ambulantné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)         Minimálne po?iadavky  na personálne  zabezpečenie  a materiálno   -  technické  vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej  zdravotnej   starostlivosti  (ďalej  len ,,ústavné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)         Tento výnos sa nevzťahuje na prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne.

 

§2

Ambulantné zariadenia spĺňajúce minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno -technické vybavenie podľa doteraj?ích predpisov sú povinné splniť po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2008, ak ďalej nie je ustanovené m ak.

 

§3

Ambulancie zubného lekára sú povinné splniť minimálnu po?iadavku uvedenú v prílohe č. 1 v oddiele 1 ,,Ambulancia" v časti  I ,,Ambulancie" v bode II ,,Ambulancie ?pecializovanej   ambulantnej  zdravotnej starostlivosti" v písm. B ,,Ambulancia zubného lekárstva" v bode 2 v písm. b) bode 26 ,,umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdu?ným su?ením,  ak nemo?no takto pripraviť zdravotnícku pomôcku dodávateľským spôsobom" do 31. decembra 2011.

 

§4

Ústavné zariadenia sú povinné splniť minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie podľa tohto výnosu do 30. júna 2009 a na materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2011; pričom sestry,1) ktoré ústavné zariadenia zamestnávajú, musia získať príslu?né profesijné tituly2) sestier do 31. decembra 2010.

 

§5

Zru?uje sa vyhlá?ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych po?iadavkách   na   personálne   zabezpečenie    a   materiálno-technické   vybavenie   jednotlivých    druhov zdravotníckych zariadení.

 

§6

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

 

Richard Ra?i, v.r.

minister


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Legislativa
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Legislativa:
PO?IADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO -TECHNICKÉ VYBAVENIE


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 4
hlasov: 1


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.15 sekund