oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 44 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
GUIDELINES:
Poslal: ornst v 04.05.2018 15:01 (2570 krát čítané)
Téma Guidelines
Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD
Klinika hematológie a transfuziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková, PhD.2, MUDr. Ľudmila Demitrovičová2
Klinika onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.3, MUDr. Emília Flochová, PhD.3,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Natália Štecová4, MUDr. Tomáš Guman, PhD.4
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Guidelines

(Čítať ďalej... | 1655 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 03.01.2015 08:47 (4413 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Diagnostický postup pri podozrení na hemoglobinopatiu

Doc.MUDr.Viera Fábryová,CSc.

Guidelines upravené podľa odporúčania WHO, ENERCA (European Network for Rare and Congenital Anaemias) a TIF (Thallassaemia International Federation)

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1154 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 26.01.2014 10:03 (3396 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu

vypracovaných Českou myelómovou skupinou, Myelómovou sekciou Českej hematologickej spoločnosti a Slovenskej myelómovej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu.
ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1464 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 01.09.2013 15:57 (4147 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 886 bajtov | Skóre: 4)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 11.03.2013 23:11 (4571 krát čítané)
Téma Anémia
Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis

P. H. B. Bolton-Maggs 1, R. F. Stevens 2, N. J. Dodd 3, G. Lamont 4, P. Tittensor5and M.-J. King 6 on behalf of the General Haematology Task Force of the British Committee for Standards in Haematology

1 Manchester Royal Infirmary, Manchester
2 Royal Manchester Children’s Hospital, Manchester
3 The Ipswich Hospital NHS Trust Ipswich
4 Royal Liverpool Children’s Hospital, Alder Hey, Liverpool
5 Patient Representative, and
6 International Blood Group Reference Laboratory, Bristol, UK

British Journal of Haematology 2004, 126, 455–474

Anémia

(Čítať ďalej... | 1404 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 11.06.2011 08:34 (3558 krát čítané)
Téma Guidelines
Myelodysplastický syndrom
DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Autor: MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 1030 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 24.05.2011 20:05 (4023 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Lymfómová skupina Slovenska
2. doplnené a prepracované vydanie – marec 2011

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1015 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 06.02.2011 19:43 (4744 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM
ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

MUDr. Eva Demečková
Klinika hematologie a transfuzilologie, LF UK, SZU a UN Bratislava

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 561 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 03.02.2011 21:03 (4677 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA - ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

MUDr.Eva Demečková
Klinika hematologie a transfuzilologie, LF UK, SZU a UN Bratislava

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1044 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia
Poslal: ornst v 15.05.2010 23:03 (2697 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the InternationalWorkshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute–Working Group 1996 guidelines

Michael Hallek,1 Bruce D. Cheson,2 Daniel Catovsky,3 Federico Caligaris-Cappio,4 Guillaume Dighiero,5 Hartmut Do¨hner,6 Peter Hillmen,7 Michael J. Keating,8 Emili Montserrat,9 Kanti R. Rai,10 and Thomas J. Kipps11
1Klinik I fu¨ r Innere Medizin, Universita¨ t zu Ko¨ ln, Ko¨ ln, Germany; 2Georgetown University Hospital, Lombardi Cancer Center, Washington, DC; 3Institute of Cancer Research, London, United Kingdom; 4Universita Vita-Salute Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele, Milano, Italy; 5Institute Pasteur, Montevideo, Uruguay; 6University of Ulm, Ulm, Germany; 7St James’s Institute of Oncology, Leeds, United Kingdom; 8Department of Leukemia, University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston; 9Hospital Clinic, IDIBAPS, Barcelona, Spain; 10Division of Hematology/Oncology, Long Island Jewish Medical Center, New Hyde Park, NY; and 11Rebecca and John Moores Cancer Center, University of California–San Diego, La Jolla

(Blood. 2008;111:5446-5456) © 2008 by The American Society of Hematology

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 2159 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:59 (2788 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
11. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 4 November 2000 Číslo 11

PREVENCIA A LIEČBA FEBRILNEJ NEUTROPENIE

Autori
Prof.MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc. FRCP, OÚSA Bratislava
MUDr.Ľuboš Drgoňa, CSc., NOÚ Bratislava

stiahnuť metodický list
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:54 (2950 krát čítané)
Téma Anémia
17. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 5 Marec 2001 Číslo 3

MANAŽMENT RENÁLNEJ ANÉMIE

Autori
MUDr.Tibor Pasminka, Dialyzačné stredisko NsP Bojnice
MUDr.Robert Roland, Dialyzačné stredisko FNsP, Tr,SNP 1, Košice

stiahnuť metodický list
Anémia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:42 (3113 krát čítané)
Téma Guidelines
43. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 11 Október 2007 Číslo 5 – 6

Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva

Autori
MUDr. M. Greguš, NZZ Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, Nitra (časti: 1 Úvod, A. Morbus Crohn)
Doc. MUDr. M. Huorka, CSc., 1. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava (časť B. Ulcerózna kolitída)
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD., 1. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava (časť B. Ulcerózna kolitída)

stiahnuť metodický list
Guidelines

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:38 (3479 krát čítané)
Téma Guidelines
45. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 12 Január 2008 Číslo 1 – 2

Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii

Autori
doc. MUDr. Ľ. Skladaný, PhD., Interné oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica
doc. MUDr. P. Jarčuška, PhD., 1. interná klinika, FNLP a LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Š. Hrušovský, PhD., Dr. SVS, mim. profesor, 1. interná klinika SZU a Dérerovej FNsP, Bratislava
MUDr. M. Oltman, PhD., Gastroenterologická klinka SZU a FNsP CM, Bratislava

stiahnuť metodický list
Guidelines

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:28 (4258 krát čítané)
Téma Guidelines
46. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 13 Marec 2009 Číslo 1 – 2

Racionálna diagnostika a liečba celiakie

Autori
MUDr. Božena Pekárková, GEA s.r.o., Trnava,
MUDr. Boris Pekárek, Interná klinika FN Trnava, Trnava
MUDr. Jarmila Kabátová, Súkromná detská gastroenetrologická ambulancia, Piešťany

stiahnuť metodický list
Guidelines

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 22.07.2009 17:42 (2922 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II
David Belada, Marek Trněný
a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny
Praha, září 2007 – třetí, doplněné a přepracované vydání

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1116 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 16.07.2009 06:52 (3029 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a Slovenskou myelómovou spoločnosťou pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu

Transfuze a hematologie dnes, Suplementum 2, červen, ročník 15/2009

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1035 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 24.10.2008 21:36 (3183 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2007_03 ze dne 1. 3. 2011 verze 4 (2011_03)

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1233 bajtov | Skóre: 3.4)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 18.10.2008 09:50 (7431 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
NÁRODNÉ ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE LIEČBU HEMOFÍLIE A INÝCH VRODENÝCH KOAGULOPATIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

National guidelines for the treatment of haemophilia and related inherited bleeding disorders in Slovakia

ANGELIKA BÁTOROVÁ1, DENISA JANKOVIČOVÁ1, MÁRIA ŽARNOVIČANOVÁ2, EVA BUBANSKÁ3, JÁN LAZÚR4, ERIKA ŠVORCOVÁ5, KAMILA TREBUOOVÁ6, MIROSLAV ŠIMEK7 ZA SLOVENSKÚ HEMOFILICKÚ PRACOVNÚ SKUPINU SHATS SLS

(Z 1Národného hemofilického centra, Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZÚ a FNsP v Bratislave, pracovisko Antolská 11, Petržalka, prednosta doc. MUDr. M. Mistrík, PhD., 2Hematologického oddelenia, Regionálneho centra hemostázy a trombózy, FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica, prednosta MUDr. A. Wild, 3Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZÚ v DFNsP Banská Bystrica, prednosta doc. MUDr. E. Bubanská, PhD., 4Hematologickej ambulancie 4. internej kliniky LF UJPŠ a FN LP, Rastislavova, Košice, prednosta prof. MUDr. I. Tkáč, PhD., 5Kliniky hematológie a onkohematológie LF UJPŠ a FN LP, pracovisko SNP 1, Košice, prednostka prof. MUDr. E. Tóthová, PhD., 6II. Kliniky detí a dorastu DFN, SNP 1, Košice, prednosta doc. MUDr. M. Kuchta, PhD., mim. prof. a 7HTO FNsP, Nitra, prednosta MUDr. M. Šimek, PhD.)

stiahnuť guideline

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 3980 bajtov | Skóre: 1.36)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 23.08.2008 11:08 (2995 krát čítané)
Téma Guidelines
Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Doležal T., Hakl M., Kozák J., Kršiak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., Ševčík P., Vorlíček J.

REMEDIA 19 6 2009

Metodické pokyny byly v tomto znění schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT ČLS JEP. – bude aktualizováno po schválení
Guidelines

(Čítať ďalej... | 894 bajtov | Skóre: 4)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 23.08.2008 11:03 (2701 krát čítané)
Téma Guidelines
Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Kolektiv autorů(v abecedním pořadí): Doležal T., Hakl M., Kozák J., Kršiak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., Ševčík P., Vorlíček J.

REMEDIA 14 3 2004

Metodické pokyny byly v tomto znění schváleny výbory odborných společností.- bude aktualizováno po schválení.
Guidelines

(Čítať ďalej... | 711 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 11.08.2008 10:49 (6238 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diagnostika monoklonálních gamapatií
GUIDELINES


MUDr. Vladimír Maisnar, OKH FN Hradec Králové


Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 788 bajtov | Skóre: 1.75)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 18.07.2008 03:49 (8754 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
40. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 10 December 2006 Číslo 3 – 4

RACIONÁLNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA HEMOCHROMATÓZY

Autori
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., 3. interná klinika LF UK, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., 4. interná klinika LF UPJŠ, Košice
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., ÚFKF SZU a NCMCH, Bratislava


ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1383 bajtov | Skóre: 3.25)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 24.02.2007 21:17 (5570 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Manažment a liečba pacientov s CML
odporúčanie hlavného odborníka pre hematológiu

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 10323 bajtov | Skóre: 4.55)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:18 (8703 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie
a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová 4, P. Dulíček 5
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
3 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
5 Oddělení klinické hematologie – II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2032 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 18.02.2007 21:06 (3424 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy
David Belada, Marek Trněný
a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny
Praha, září 2005 – druhé, doplněné vydání

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1054 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 18.02.2007 20:37 (3913 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Lymfómová skupina Slovenskej republiky
1. vydanie – január 2007

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1062 bajtov | Skóre: 3)


GUIDELINES: MYELOM
Poslal: ornst v 18.02.2007 20:03 (9419 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu
Doporučení vypracované českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí české hematologické společnosti a Slovenskou myelómovou společností pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 3729 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 16.01.2006 20:44 (6463 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba

Vstupní vyšetření

rozsah vyšetření je indikován dle toho, do jaké míry výsledky ovlivní přístup k pacientovi (např. pacient 50 let vs 80 let)
Pro stanovení diagnózy stačí vyšetření krevního obrazu, morfologické zhodnocení lymfocytů a imunofenotypizace periferní krve


Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 7821 bajtov | Skóre: 2.09)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 1.94 sekund