oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 81 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prezentácia: SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CLL
Poslal: ornst v 10.01.2015 15:35 (4823 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CHRONICKOU LYMFOCYTOVOU LEUKÉMIOU

M. Leitnerová, D.Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 680 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Antifosfolipidový syndróm
Poslal: ornst v 20.09.2013 13:27 (2569 krát čítané)
Téma tromboembolia
Antifosfolipidový syndróm

Mgr. Jana Maru?incová

oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín
úsek hematológie a hemokoagulácie

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 846 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: ProC global - screening systému proteinu C
Poslal: ornst v 20.09.2013 13:20 (2658 krát čítané)
Téma tromboembolia
ProC global - screening systému proteinu C

Mgr. Jana Maru?incová

oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín
úsek hematológie a hemokoagulácie

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1000 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: D-dimer a jeho úloha v diagnostike
Poslal: ornst v 27.04.2013 11:08 (3137 krát čítané)
Téma tromboembolia
D-dimer a jeho úloha v diagnostike

Lepejová K, Lepej J., Rácz O.
Roche Proffesional Diagnostics

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 628 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Stopové prvky
Poslal: ornst v 19.03.2013 16:10 (2628 krát čítané)
Téma Iné blízke témy
Stopové prvky sú súčasťou mno?stva enzýmov, v organizme sú prítomné v malom mno?stve ale majú pre jeho fungovanie veľký význam
Priná?ame prezentácie o niektorých významných stopových prvkoch od

MUDr. Michaela Králíková
Biochemický ústav LF MU Brno

Iné blízke témy

(Čítať ďalej... | 1168 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií
Poslal: ornst v 16.03.2013 09:10 (3707 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií

Ján Kubala
ÚVN Ru?omberok - FN
XI. ?kola myelómu 13. - 14. 04. 2012, ?ilina

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 789 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:27 (3425 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu

?kola myelómu, 14.4.2012, ?ilina

MUDr.Natália ?tecová
UN LP Ko?ice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 497 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Pou?itie rastových faktorov v liečbe pacientov s MM
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:17 (2215 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Pou?itie rastových faktorov v liečbe pacientov s Mnohopočetným myelomom

MUDr. Natália ?tecová
FN LP Ko?ice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 503 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Transformácia indolentných NHL
Poslal: ornst v 01.03.2013 14:55 (2552 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Transformácia indolentných NHL

MUDr. Natália ?tecová
FN L.Pasteura Ko?ice

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 661 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Interní kontrola kvality v imunohematologii
Poslal: ornst v 10.02.2013 16:58 (2776 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Interní kontrola kvality v imunohematologii

Eli?ka Rýznarová
LAB-MED systems
2010

pozri prezentáciu
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prezentácia: Trombofilie v graviditě
Poslal: ornst v 13.01.2013 11:02 (2698 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombofilie v graviditě

Zuzana Kudrnová
Trombotické centrum a CHL VFN, Prim. prof. MUDr.Jan Kvasnička, DrSc.

Trombofílie je zvý?ená dispozice k tvorbě trombů v cévním systému, která předchází vlastnímu procesu trombogeneze. Trombofilie jsou Vrozené s prevalencí 40 nemocných / 100 000 obyvatel a získané (autoimunitní choroby - SLE, antifosfolipidový sy., malignity ... )

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 832 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
Poslal: ornst v 28.12.2012 08:59 (2662 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby

Tomá? Balhárek
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Lymfómová skupina Slovenska, o.z.

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1151 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu ?eleza
Poslal: ornst v 20.07.2012 20:50 (2485 krát čítané)
Téma Anémia
Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu ?eleza

Martin Vokurka

seminář - neoficiální výukový materiál

Anémia

(Čítať ďalej... | 604 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Novinky v liečbe lymfoproliferácií
Poslal: ornst v 05.01.2012 14:41 (2918 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Výsledky klinických studií mění na?í klinickou praxi?

VIDEOPREZENTÁCIA

07.02.2011
MUDr. Zuzana Kubová, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Vít Procházka, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Peter Turcsányi, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc

Předná?ka odezněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 735 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Fyziologie erytropoezy a metabolismus ?eleza
Poslal: ornst v 05.01.2012 14:33 (2872 krát čítané)
Téma patofyziologia krvotvorby
Fyziologie erytropoezy a metabolismus ?eleza

VIDEOPREZENTÁCIA

Doc. MUDr. Martin Vokurka CSc., Ústav patologické fyziologie a Centrum experimentální hematologie 1. LF UK, Praha
patofyziologia krvotvorby

(Čítať ďalej... | 629 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Anémie pri mnohopočetnom myelome
Poslal: ornst v 05.01.2012 13:40 (3142 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Anémia pri mnohopočetnom myelome
Patofyziológia a liečba

Miriam Ladická
Bratislava

Patofyziológia, liečba, toxicita a ?pecifiká liečby
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 961 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: ANÉMIE, HEMOCHROMATÓZA
Poslal: ornst v 05.01.2012 13:31 (3119 krát čítané)
Téma Hemochromatoza
ANÉMIE II., HEMOCHROMATÓZA

ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE 1.LF UK V PRAZE

Patofyziologia, diagnostika a liečba anémie
Hemochromatoza

(Čítať ďalej... | 760 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie
Poslal: ornst v 02.10.2010 06:44 (3878 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJ? a FN L.Pasteura, Ko?ice
Lymfómové fórum 2010

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 708 bajtov | Skóre: 5)


Prezentácia: Hyperhomocysteinemie a ?ilní trombóza
Poslal: ornst v 07.08.2010 07:25 (3276 krát čítané)
Téma tromboembolia
Hyperhomocysteinemie a ?ilní trombóza

J.Gumulec1, M.Radina1, M.Brejcha1, M.Penka2
1 OC J.G.Mendela, Nový Jičín
2 OKH FN Brno

X. Česko-Slovenská konference o hemostáze a trombóze - 22-24.5.2003, Hradec Králové
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 874 bajtov | Skóre: 1.5)


Prezentácia: TROMBOFÍLIA U ORTOPEDICKÝCH A TRAUMATOLOGICKÝCH PACIENTOV
Poslal: ornst v 09.07.2010 15:41 (3840 krát čítané)
Téma tromboembolia
TROMBOFÍLIA U ORTOPEDICKÝCH A TRAUMATOLOGICKÝCH PACIENTOV

Hulíková, M.
Ko?ice

Mediforum 8.12.2006, Tále

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 316 bajtov | Skóre: 5)


Prezentácia: CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU
Poslal: ornst v 12.06.2010 08:41 (3302 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU - Molekulárne cytogenetická analýza plasmatických bunek

Zuzana Zemanová1, Lenka Pavli?tová1, Jana Tajtlová1, Ivan ?picka2, Ev?en Gregora3, Kyra Michalová1
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD, VFN 1.LF UK, Praha
2 I.interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha
3 Oddelení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1106 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: Flow cytometrie v onkologické hematologii
Poslal: ornst v 12.06.2010 08:07 (3539 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Flow cytometrie v onkologické hematologii

Doc.MUDr.Martin Klabusay, PhD
MEFANET - edukačný portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

pozri video
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prezentácia: Algoritmus genetického vy?etrenia pri mnohopočetnom myelóme
Poslal: ornst v 11.06.2010 21:05 (3042 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Algoritmus genetického vy?etrenia pri mnohopočetnom myelóme

Ru?backý R.1, Rotíková L.1, Matú?ková M.1 Messingerová L.1, Kasabová L.1, Szabóová ?.1, Ballová V.2, Ilenčíková D. 1
1Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
2Oddelenie hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava

IX. ?kola myelómu, 16.-18. apríla 2010, Podbanské

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prezentácia: Uzlinový syndróm
Poslal: ornst v 08.06.2010 19:01 (3415 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Prístup k pacientovi s uzlinovým syndromom

MUDr. Mikula Peter
OKH NsP Havířov

stiahnuť prezentáciu
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prezentácia: MYELOMA: 2004 WHAT S NEW
Poslal: ornst v 08.05.2010 07:42 (3215 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
New Approaches to Myeloma Staging and Front-Line Treatment Selection
Brian G. M. Durie, MD

New imaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI), whole body FDG-PET scanning and whole body CT (combined with PET directly or by fusion) offer the opportunity to precisely stage patients by anatomic and functional techniques. The new Durie/Salmon PLUS staging system integrates these new imaging techniques into a new generation of anatomic and functional myeloma staging.

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prezentácia: Patofyziológia červených a bielych krviniek Patofyziológia koagulácie
Poslal: ornst v 21.02.2010 13:10 (3366 krát čítané)
Téma patofyziologia krvotvorby
Patofyziológia červených a bielych krviniek
Patofyziológia koagulácie


Prof. MUDr. J. Hanáček, Csc
Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin

Technická spolupráca: L. ?urinová, Ing. M. Vrabec

Motto
Hematopoetický systém predstavuje prírodou vytvorený najdiverzifikovanej?í, najadaptabilnej?í, najkoordinovanej?í a najefektívnej?í systém, ktorý zabezpečuje celý rad základných funkcií organizmu. Je to systém vybavený servokontrolnými mechanizmami, ktoré mu mô?u závidieť aj in?inieri projektu Apollo.

James P. Isbister

prozri prezentáciu
patofyziologia krvotvorby

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


Prezentácia: Poruchy hemokoagulácie a fibrinolýzy pri inzulínovej rezistencii
Poslal: ornst v 28.05.2009 14:55 (3484 krát čítané)
Téma Patofyziologia hemostázy
Poruchy hemokoagulácie a fibrinolýzy pri inzulínovej rezistencii

Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

I.interná klinika LF UK
Bratislava

Patofyziologia hemostázy

(Čítať ďalej... | 553 bajtov | Skóre: 5)


Prezentácia: Retroperitoneálny hematóm ako komplikácia antikoagulačnej terapie
Poslal: ornst v 07.01.2008 14:55 (4240 krát čítané)
Téma tromboembolia
Retroperitoneálny hematóm ako komplikácia antikoagulačnej terapie
M. Huťan
IV.chirurgická klinika LFUK a FNsP
Bratislava, pracovisko Ru?inov

pozrieť prezentáciu
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.5)


Prezentácia: Prevencia VTE pri artroskopických operáciach kolena
Poslal: ornst v 07.01.2008 14:49 (6014 krát čítané)
Téma tromboembolia
Prevencia VTE pri artroskopických operáciach kolena.
L. Sestrienka, B. ?evcech, M. ?ajter, E. Sivík,
S. Vajczíková ., II. OTK, Bratislava

pozrieť prezentáciu
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.55)


Prezentácia: Skúsenosti s podávaním nízkomolekulového heparínu v septickej úrazovej chirurgii
Poslal: ornst v 07.01.2008 14:44 (5929 krát čítané)
Téma tromboembolia
Skúsenosti s podávaním nízkomolekulového heparínu v septickej úrazovej chirurgii
M. Kitka, M. Paulo, M. Ro?ák, E. Čurlejová
KÚCH Ko?ice

pozrieť prezentáciu
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 1.55)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
07. January
· Prevencia VTE v úrazovej chirurgii
· Prevencia VTE u ortopedického a traumatologického pacienta z pohľadu hematológa
· Prevencia VTE pri veľkých ortopedických operačných výkonoch
· Hemostáza a trombóza- Princípy tromboprofylaxie
· Nádory a trombóza
25. February
· KVALITA TRANSPLANTÁTU KRVOTVORNÝCH BUNIEK Z HĽADISKA BUNKOVEJ KONCENTRÁCIE
· PUPOČNÍKOVÁ KRV AKO TRETÍ ZDROJ KRVOTVORNÝCH BUNIEK
· Transplantácia krvorvotvorných buniek pri akútnej myeloblastovej leukémii

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.32 sekund