oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 59 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
:
Poslal: ornst v 10.01.2015 16:35 (4604 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CHRONICKOU LYMFOCYTOVOU LEUKÉMIOU

M. Leitnerová, D.Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 647 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 20.09.2013 14:27 (2371 krát čítané)
Téma tromboembolia
Antifosfolipidový syndróm

Mgr. Jana Marušincová

oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín
úsek hematológie a hemokoagulácie

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 796 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 20.09.2013 14:20 (2432 krát čítané)
Téma tromboembolia
ProC global - screening systému proteinu C

Mgr. Jana Marušincová

oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín
úsek hematológie a hemokoagulácie

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 947 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 27.04.2013 12:08 (2936 krát čítané)
Téma tromboembolia
D-dimer a jeho úloha v diagnostike

Lepejová K, Lepej J., Rácz O.
Roche Proffesional Diagnostics

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 604 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 19.03.2013 17:10 (2419 krát čítané)
Téma Iné blízke témy
Stopové prvky sú súčasťou množstva enzýmov, v organizme sú prítomné v malom množstve ale majú pre jeho fungovanie veľký význam
Prinášame prezentácie o niektorých významných stopových prvkoch od

MUDr. Michaela Králíková
Biochemický ústav LF MU Brno

Iné blízke témy

(Čítať ďalej... | 1119 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 16.03.2013 10:10 (3241 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií

Ján Kubala
ÚVN Ružomberok – FN
XI. Škola myelómu 13. - 14. 04. 2012, Žilina

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 756 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 01.03.2013 16:27 (3230 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu

Škola myelómu, 14.4.2012, Žilina

MUDr.Natália Štecová
UN LP Košice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 470 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 01.03.2013 16:17 (2026 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Použitie rastových faktorov v liečbe pacientov s Mnohopočetným myelomom

MUDr. Natália Štecová
FN LP Košice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 476 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:55 (2360 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Transformácia indolentných NHL

MUDr. Natália Štecová
FN L.Pasteura Košice

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 630 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 10.02.2013 17:58 (2548 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Interní kontrola kvality v imunohematologii

Eliška Rýznarová
LAB-MED systems
2010

pozri prezentáciu
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 13.01.2013 12:02 (2507 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombofilie v graviditě

Zuzana Kudrnová
Trombotické centrum a CHL VFN, Prim. prof. MUDr.Jan Kvasnička, DrSc.

Trombofílie je zvýšená dispozice k tvorbě trombů v cévním systému, která předchází vlastnímu procesu trombogeneze. Trombofilie jsou Vrozené s prevalencí 40 nemocných / 100 000 obyvatel a získané (autoimunitní choroby - SLE, antifosfolipidový sy., malignity … )

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 781 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 28.12.2012 09:59 (2446 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby

Tomáš Balhárek
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Lymfómová skupina Slovenska, o.z.

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1109 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 20.07.2012 21:50 (2292 krát čítané)
Téma Anémia
Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa

Martin Vokurka

seminář - neoficiální výukový materiál

Anémia

(Čítať ďalej... | 574 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 05.01.2012 15:41 (2696 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Výsledky klinických studií mění naší klinickou praxi?

VIDEOPREZENTÁCIA

07.02.2011
MUDr. Zuzana Kubová, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Vít Procházka, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Peter Turcsányi, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc

Přednáška odezněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 704 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 05.01.2012 15:33 (2652 krát čítané)
Téma patofyziologia krvotvorby
Fyziologie erytropoezy a metabolismus železa

VIDEOPREZENTÁCIA

Doc. MUDr. Martin Vokurka CSc., Ústav patologické fyziologie a Centrum experimentální hematologie 1. LF UK, Praha
patofyziologia krvotvorby

(Čítať ďalej... | 604 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 05.01.2012 14:40 (2941 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Anémia pri mnohopočetnom myelome
Patofyziológia a liečba

Miriam Ladická
Bratislava

Patofyziológia, liečba, toxicita a špecifiká liečby
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 941 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 05.01.2012 14:31 (2920 krát čítané)
Téma Hemochromatoza
ANÉMIE II., HEMOCHROMATÓZA

ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE 1.LF UK V PRAZE

Patofyziologia, diagnostika a liečba anémie
Hemochromatoza

(Čítať ďalej... | 734 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 02.10.2010 07:44 (3660 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN L.Pasteura, Košice
Lymfómové fórum 2010

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 670 bajtov | Skóre: 5)


:
Poslal: ornst v 07.08.2010 08:25 (3097 krát čítané)
Téma tromboembolia
Hyperhomocysteinemie a žilní trombóza

J.Gumulec1, M.Radina1, M.Brejcha1, M.Penka2
1 OC J.G.Mendela, Nový Jičín
2 OKH FN Brno

X. Česko-Slovenská konference o hemostáze a trombóze - 22-24.5.2003, Hradec Králové
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 824 bajtov | Skóre: 1.5)


:
Poslal: ornst v 09.07.2010 16:41 (3542 krát čítané)
Téma tromboembolia
TROMBOFÍLIA U ORTOPEDICKÝCH A TRAUMATOLOGICKÝCH PACIENTOV

Hulíková, M.
Košice

Mediforum 8.12.2006, Tále

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 305 bajtov | Skóre: 5)


:
Poslal: ornst v 12.06.2010 09:41 (3113 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU - Molekulárne cytogenetická analýza plasmatických bunek

Zuzana Zemanová1, Lenka Pavlištová1, Jana Tajtlová1, Ivan Špicka2, Evžen Gregora3, Kyra Michalová1
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD, VFN 1.LF UK, Praha
2 I.interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha
3 Oddelení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1044 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 12.06.2010 09:07 (3284 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Flow cytometrie v onkologické hematologii

Doc.MUDr.Martin Klabusay, PhD
MEFANET - edukačný portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

pozri video
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 11.06.2010 22:05 (2838 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Algoritmus genetického vyšetrenia pri mnohopočetnom myelóme

Ružbacký R.1, Rotíková L.1, Matúšková M.1 Messingerová L.1, Kasabová L.1, Szabóová Ž.1, Ballová V.2, Ilenčíková D. 1
1Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
2Oddelenie hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava

IX. Škola myelómu, 16.-18. apríla 2010, Podbanské

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 08.06.2010 20:01 (3216 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Prístup k pacientovi s uzlinovým syndromom

MUDr. Mikula Peter
OKH NsP Havířov

stiahnuť prezentáciu
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


: MYELOMA: 2004 WHAT S NEW
Poslal: ornst v 08.05.2010 08:42 (2870 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
New Approaches to Myeloma Staging and Front-Line Treatment Selection
Brian G. M. Durie, MD

New imaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI), whole body FDG-PET scanning and whole body CT (combined with PET directly or by fusion) offer the opportunity to precisely stage patients by anatomic and functional techniques. The new Durie/Salmon PLUS staging system integrates these new imaging techniques into a new generation of anatomic and functional myeloma staging.

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 21.02.2010 14:10 (3156 krát čítané)
Téma patofyziologia krvotvorby
Patofyziológia červených a bielych krviniek
Patofyziológia koagulácie


Prof. MUDr. J. Hanáček, Csc
Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin

Technická spolupráca: L. Šurinová, Ing. M. Vrabec

Motto
Hematopoetický systém predstavuje prírodou vytvorený najdiverzifikovanejší, najadaptabilnejší, najkoordinovanejší a najefektívnejší systém, ktorý zabezpečuje celý rad základných funkcií organizmu. Je to systém vybavený servokontrolnými mechanizmami, ktoré mu môžu závidieť aj inžinieri projektu Apollo.

James P. Isbister

prozri prezentáciu
patofyziologia krvotvorby

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


:
Poslal: ornst v 28.05.2009 15:55 (3282 krát čítané)
Téma Patofyziologia hemostázy
Poruchy hemokoagulácie a fibrinolýzy pri inzulínovej rezistencii

Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

I.interná klinika LF UK
Bratislava

Patofyziologia hemostázy

(Čítať ďalej... | 532 bajtov | Skóre: 5)


:
Poslal: ornst v 07.01.2008 15:55 (3970 krát čítané)
Téma tromboembolia
Retroperitoneálny hematóm ako komplikácia antikoagulačnej terapie
M. Huťan
IV.chirurgická klinika LFUK a FNsP
Bratislava, pracovisko Ružinov

pozrieť prezentáciu
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.5)


:
Poslal: ornst v 07.01.2008 15:49 (5770 krát čítané)
Téma tromboembolia
Prevencia VTE pri artroskopických operáciach kolena.
L. Sestrienka, B. Ševcech, M. Šajter, E. Sivík,
S. Vajczíková ., II. OTK, Bratislava

pozrieť prezentáciu
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.55)


:
Poslal: ornst v 07.01.2008 15:44 (5688 krát čítané)
Téma tromboembolia
Skúsenosti s podávaním nízkomolekulového heparínu v septickej úrazovej chirurgii
M. Kitka, M. Paulo, M. Rošák, E. Čurlejová
KÚCH Košice

pozrieť prezentáciu
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 1.55)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
07. January
·
·
·
·
·
25. February
·
·
·

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 1.63 sekund