oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Stories Archive
· Forums
· Download
· Encyclopedie
· Search
· Your Account
· Statistics
· Members List
· Topics
· Submit News
· Web Links

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 297 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté:
Poslal: ornst v 19.03.2015 11:48 (1553 krát čítané)
Téma lymfoproliferacie
Brentuximab vedotin v kombinaci s bendamustinem v léčbě relabovaného Hodgkinova lymfomu

lymfoproliferacie

(Čítať ďalej... | 678 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 04.10.2014 13:52 (1709 krát čítané)
Téma tromboembolia
ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

A. Remková
I.interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

abstrakt prednášky

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 4983 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.03.2014 12:50 (2076 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328–332

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1404 bajtov | Skóre: 4)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 05.01.2014 12:26 (1189 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE

Bakalářská práce

Autor: Luboš Novák
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav experimentální biologie

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Vedoucí práce: Mgr. Sabina Ševčíková PhD.
Akademický rok: 2011/2012

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1115 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 05.01.2014 12:04 (2063 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA – EPIDEMIOLÓGIA, ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA

Prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc
Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 301–304

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1354 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 01.01.2014 12:15 (1426 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Autori
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Mgr. Zuzana Poljak, PhD.

Bratislava, SAP 2011, 123 s., ISBN 978-80-8095-069-9

Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 1272 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 07.12.2013 19:36 (1371 krát čítané)
Téma Transfuziológia
REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

PETER SÝKORA, Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FiF UCM, Trnava
FILOZOFIA 67, 2012, No 1, p. 1

Biomedicínske donorstvo je darovanie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre potreby transplantácie alebo biomedicínskeho výskumu.

Cieľom nášho príspevku je ukázať, že možno navrhnúť nový konceptuálny rámec biomedicínskeho darcovstva, ktorý sa bude opierať o rekonceptualizovaný pojem altruizmu zahŕňajúci aj reciprocitu.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2118 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 05.11.2013 16:56 (2509 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre detí a dorast Lekárskej fakulty UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Pediatria pre prax, 2007; 3: 164–167

Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | 1250 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Whippleova choroba
Poslal: ornst v 18.10.2013 22:17 (2344 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Nediagnostikovaná Whippleova choroba s letálnym koncom

Daniel Farkaš, Marián Švajdler ml., Silvia Farkašová Iannaccone, Peter Labaj

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SLaPA pracovisko Košice, Oddelenie patológie UN LP Košice, Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice

Československá Patologie 2013; 49(2): 95–98

Whippleho choroba je zriedkavé infekčné ochorenie postihujúce predovšetkým belochov stredného veku, ktoré sa prejavuje črevnými a/alebo len mimočrevnými príznakmi a ktoré je zapríčinené grampozitívnym mikroorganizmom Tropheryma whipplei. Úbytok hmotnosti je univerzálnym nálezom, dve tretiny pacientov stratia 20% už (v priemere) 4 roky pred stanovením správnej diagnózy. Každý druhý pacient má intermitentné subfebrility a nočné potenie, časté je zväčšenie (periférnych a mezenteriálnych) lymfatických uzlín
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | 1805 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 12.10.2013 22:23 (1387 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Bezkrevní medicína

V první polovině 20. století transfúzní technologie pokročily natolik, že se transfuze začala v léčbě pacientů rutinně používat. Ale v posledních několika desetiletích začali někteří lékaři popularizovat chirurgii bez použití transfuze krve.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1040 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 12.10.2013 21:31 (1802 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Dějiny hematologie a krevní transfuze

Kateřina Husová
Bakalářská práce
Plzeň 2012

Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východská

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 617 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 12.09.2013 15:15 (2142 krát čítané)
Téma Anémia
IMUNOLOGICKÁ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII

MUDr. Karin Malíčková, RNDr. Ivana Janatková, Ing. Petra Šandová, prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.1
Klinická imunologie a alergologie – laboratoř, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha
Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK, Praha

Anémia

(Čítať ďalej... | 1675 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 15.08.2013 15:59 (1417 krát čítané)
Téma Anémia
Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií

MUDr. Petra Bělohlávková
II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, FN a LF UK Hradec Králové

Medicína pro praxi 2011; 8(3): 127–129

Anémia

(Čítať ďalej... | 1144 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.07.2013 14:34 (1466 krát čítané)
Téma tromboembolia
Tromboembolická choroba

Vladimír Kollárik

Chorobný proces, označovaný ako tromboembolická choroba (TECH), je komplexná nozologická jednotka. Zahŕňa trombózu hlbokých žíl dolných končatín a/alebo panvy (prípadne aj trombózu centrálnych žíl súvisiacu s prítomnosťou centrálneho žilového katétra) a na ňu nadväzujúcu embóliu do riečišťa truncus pulmonalis a jeho vetiev (pľúcna embólia – PE).
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1554 bajtov | Skóre: 5)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 09.07.2013 23:29 (2658 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180–183

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1304 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 28.06.2013 06:36 (1806 krát čítané)
Téma
Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene

Zuzana PETRAKOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ
(Z III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kramáre, prednosta prof. MUDr. V. Bada, CSc.)

Lekársky obzor 59, 2010, č. 7-8, s. 304-307(Čítať ďalej... | 1804 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 30.05.2013 20:31 (1904 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia 2/2013

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1625 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:43 (1650 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(1):41-43

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1548 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:27 (2115 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie

Elena Tóthová, Adriana Kafková
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice

Onkologie 2012; 6(4): 208–213

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1697 bajtov | Skóre: 5)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 21.04.2013 14:58 (1436 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu

Kubiczková L., Matějíková J., Sedlaříková L., Kryukov F., Hájek R., Ševčíková S.
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno

Klinická Onkologie 2013; 26(1): 11–18

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1657 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 18.03.2013 09:39 (1402 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
S CML sa bojuje až do konca

MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Slovenský pacient - Témy - Rakovina
24.12.2012

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 680 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 30.01.2013 15:20 (1239 krát čítané)
Téma tromboembolia
Prevence kardioembolických cévních mozkových příhod

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, iktové centrum, Praha

Interní medicína pro praxi, 2012; 14(1): 26–29
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1224 bajtov | Skóre: 5)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 30.01.2013 14:18 (1344 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

MUDr. Ivana Hadačová
Oddělení klinické hematologie FN Motol Praha

Pediatrie pro praxi 2012; 13(4): 225–226
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 835 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 12:45 (1244 krát čítané)
Téma Transplantácia krvotvornýc
Neinfekční plicní komplikace u pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby

Andrea Burgetová1, Petr Cetkovský2, Manuela Vaněčková1, Martina Vondráčková1, Jitka Němcová3, Zdeněk Seidl1,3
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
3 Vysoká škola zdravotnická, Praha

Česká Radiologie 2010; 64(3): 218–225

Transplantácia krvotvornýc

(Čítať ďalej... | 800 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 12:36 (1208 krát čítané)
Téma lab.hematologia
VÝZNAM PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V HEMATOONKOLOGICKÉ DIAGNOSTICE

Monika Heidekerová
Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant, duben 2009
Laboratoř flow cytometrie a celulární terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

lab.hematologia

(Čítať ďalej... | 925 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 12:30 (1079 krát čítané)
Téma patofyziologia krvotvorby
ÚČAST TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ NA ŘÍZENÍ DIFERENCIACE KREVNÍCH BUNĚK

Kateřina Skálová
Bakalářská práce, 2006
Brno, Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie

patofyziologia krvotvorby

(Čítať ďalej... | 1418 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:59 (1091 krát čítané)
Téma Transplantácia krvotvornýc
Transplantace kmenových buněk krvetvorby v léčbě primárních imunodeficiencí u dětí

MUDr. Renata Formánková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie

Transplantácia krvotvornýc

(Čítať ďalej... | 1243 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:41 (1507 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU
Buňka a krvetvorba

Doc . RNDr. Miroslav Pecka , CSc., ©2006
II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Katedra interních oborů Lékařské fakulty University Karlovy, Hradec Králové
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 393 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:34 (1278 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU
Fyziologie a patofyziologie hemostázy

Doc . RNDr. Miroslav Pecka , CSc., ©2006
II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Katedra interních oborů Lékařské fakulty University Karlovy, Hradec Králové
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 892 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:09 (1357 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU
Fyziologie a patofyziologie krevní buňky

Doc . RNDr. Miroslav Pecka , CSc., ©2006
II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Katedra interních oborů Lékařské fakulty University Karlovy, Hradec Králové
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1042 bajtov | Skóre: 0)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
26. January
·
·
24. January
·
01. December
·
· Splenomegalie
·
·
·
30. September
·
· EPIGENETIKA
29. August
·
20. July
·
05. January
·
·
·
·
10. December
·
29. August
·
13. August
·
·
28. June
·
11. June
·
·
14. May
· Treatment of patients with von Willebrand disease
02. April
· Splenektomie v terapii ITP
02. October
· Identification of Amyloidogenic Light Chains
·
11. September
·
24. July
·
·
·
·
14. July
·
09. July
·
08. June
·
·
·
01. June
·
25. May
·
08. May
·
09. April
·
·
·
03. April
·
·
13. March
· Inherited platelet disorders: thrombocytopenias and thrombocytopathies
27. February
·
21. February
·
02. January
·
23. November
·

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 1.86 sekund