oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 912 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
WEB: celgene
Poslal: ornst v 08.05.2014 21:07 (2990 krát čítané)
Téma Príspevky pacientov
Celgene
Príspevky pacientov

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


WEB: Zjistěte si o PNH více
Poslal: ornst v 03.02.2013 16:16 (2830 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) je získané onemocnění, která způsobuje, ?e se některé nebo v?echny červené krvinky v těle rozpadají v procesu zvaném hemolýza.
Je-li vám stanovena diagnóza PNH (paroxysmální noční hemoglobinurie), mů?e to být pro vás událost, která změní vá? ?ivot. Ale i kdy? je to obtí?ná situace, je důle?ité si uvědomit, ?e nejste posti?en/a jenom vy.

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 1462 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Přechod těhotenské hyperkoagulace v syndrom diseminované intravaskulární koagula
Poslal: ornst v 13.01.2013 10:11 (2161 krát čítané)
Téma tromboembolia
Přechod těhotenské hyperkoagulace v syndrom diseminované intravaskulární koagulace

odborné články na portálu PORODNICE.CZ

Syndrom diseminované intravaskulární koagulace (DIC) patří stále k nejzáva?něj?ím poruchám hemostázy v těhotenství.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1879 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Změny hemostázy v těhotenství a v ?estinedělí
Poslal: ornst v 13.01.2013 10:05 (2535 krát čítané)
Téma tromboembolia
Změny hemostázy v těhotenství a v ?estinedělí

odborné články na portálu PORODNICE.CZ

V těhotenství a v ?estinedělí se vrozené a získané poruchy hemostázy mohou projevit buď krvácením, nebo častěji jako trombózy v arteriálním a ?ilním řeči?ti těhotné ?eny nebo fetoplacentární jednotky.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 813 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Antioxidanty v ľudskej vý?ive
Poslal: ornst v 30.09.2012 09:39 (2503 krát čítané)
Téma tromboembolia
Antioxidanty v ľudskej vý?ive

Emil Ginter
Publikováno: Vesmír 77, 434, 1998/8

Posledné desaťročia priniesli nový pohľad na vznik mnohých ochorení. Ukázalo sa, ?e niektoré zdanlivo úplne rozdielne nemoci (infarkt srdcového svalu, mozgová porá?ka, rakovina pľúc, očný zákal, cukrovka a mnohé ďal?ie) majú podobnú príčinu: pri ich vzniku hrajú rozhodujúcu úlohu voľné kyslíkové radikály.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1062 bajtov | Skóre: 1)


WEB: Zázračné diéty a dlhovekosť
Poslal: ornst v 24.09.2012 19:47 (2385 krát čítané)
Téma tromboembolia
Zázračné diéty a dlhovekosť

Emil Ginter
Publikováno: Vesmír 76, 690, 1997/12

Neexistujú ,,zlé" potraviny a ,,dobré" potraviny, existuje v?ak nesprávne zlo?ená vý?iva

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 962 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Cholesterol a zdravie
Poslal: ornst v 24.09.2012 18:08 (3062 krát čítané)
Téma tromboembolia
Cholesterol a zdravie

RNDr. Emil Ginter
HNonline.sk, 10. 1. 2003

poslal M.Hrubi?ko

Len trochu sčítaný občan si podľa titulku povie - aha, reč bude o chorobách srdca a ciev. Bude mať pravdu. Cieľom tohto článku je poukázať na nové poznatky, ktoré dokazujú, ?e problém nazvaný cholesterol nie je a? taký jednoduchý.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1157 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Chronciká myeloická leukémia
Poslal: ornst v 30.08.2012 21:10 (3386 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
Chronická leukémia - TV relácia

27.8.2012 o 19:55 a 31.8.2012 o 14:15 odvysielala STV 2 v rámci cyklu MEDICÍNA reláciu o chronických leukémiách, so zameraním na chronickú myelocytovú leukémiu. V diskusii s moderátorkou uvidíme Doc.MUDr.Martina Mistríka, prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava a MUDr. Zuzanu Sninskú, pracujúcu na KHaT a zároveň ako odborný garant občianského zdru?enia CML Life.

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 1091 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Vý?ivové aspekty vegetariánství
Poslal: ornst v 20.07.2012 20:38 (2589 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Vý?ivové aspekty vegetariánství

POTRAVINY DNE?KA 09/2011

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 457 bajtov | Skóre: 2)


WEB: Jakavi - inhibítor JAK2 kinázy v liečbe MPO
Poslal: ornst v 09.07.2012 15:48 (2622 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Novartis drug Jakavi(TM) recommended by CHMP for EU approval to treat patients with the life-threatening blood cancer myelofibrosis

ruxolitinib (INC424) - nový liek od Novartisu s originálnym názvom Jakavi(TM) bude prvým JAK inhibítorom schváleným EÚ pre indikáciu liečby pacientov s osteomyelofibozou

pozri informáciu
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


WEB: Videopredná?ky na tému hematoonkológia
Poslal: ornst v 05.01.2012 15:14 (2859 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
HEMATOONKOLÓGIA

Sekce videopředná?ky z hematoonkologie obsahuje webcasty z nejdůle?itěj?ích kongresů, seminářů a sympózií. Na úvod jsme pro Vás připravili záznamy ze satelitního sympózia konaného u příle?itosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 721 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Sanofi- Aventis převzala společnost Genzyme
Poslal: ornst v 29.10.2011 11:15 (2685 krát čítané)
Téma Pharminfo
Francouzská farmaceutická společnost Sanofi- Aventis odkoupila americkou biotechnologickou společnost Genzyme za více ne? 20 miliard dolarů (přes 360 mld. Kč). Jedná se o druhou největ?í obchodní transakci v historii v oblasti biotechnologií.

pozri článok
Pharminfo

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


WEB: pomer prínosu a rizika lieku Revlimid
Poslal: ornst v 13.10.2011 09:03 (3495 krát čítané)
Téma Pharminfo
Európska lieková agentúra usúdila, ?e pomer prínosu a rizika lieku Revlimid je aj naďalej pozitívny

Európska lieková agentúra (EMA) potvrdila, ?e pomer prínosu a rizika lieku Revlimid (lenalidomid) je aj naďalej pozitívny, pokiaľ sa pou?íva u pacientov, na liečbu ktorých bol schválený, ale upozorňuje lekárov na riziko nových nádorových ochorení v dôsledku liečby týmto liekom.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1562 bajtov | Skóre: 0)


WEB: HOMOCYSTEIN
Poslal: ornst v 22.12.2009 22:09 (3971 krát čítané)
Téma Pacienti - trombózy a trombofilia


HOMOCYSTEIN

Ľudstvo stojí pred hľadaním prijateľného prispôsobenia sa nezmeniteľnému zákonu prírody. K pochopeniu tejto nevyhnutnosti prispelo ?túdium zmien zdravotného stavu u jedincov, ktorí trpeli veľkými zdravotnými problémami a zbavili sa ich a? po prijatí zmien ?ivotného ?týlu, ktoré viedli k sní?eniu hladiny homocysteinu v ich krvi. Vďaka ním dnes vieme, ?e bolesti hlavy, ľahká unaviteľnosť a malátnosť, nervozita, depresie, bolesti v krčnej oblasti alebo bedernej chrbtici, bolesti kĺbbov, ?liach a väzov, poruchy spánku, poruchy trávenia, ?lčníkové problémy, nadváha, kolísavé zvy?ovánie krvného tlaku, vznik varixov, hemoroidov a ďal?ie príznaky sú varovným signálom oznamujúcim zvy?ovanie hladiny homocysteinu.

pozrieť článok
Pacienti - trombózy a trombofilia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


WEB: Hematologické malignity
Poslal: ornst v 18.07.2009 09:17 (3919 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie


LEUKEMIA RESEARCH
Leukaemia Research is the only charity in the UK dedicated exclusively to researching blood cancers and disorders including leukaemia, Hodgkin's and other lymphomas, and myeloma.

dissease information


Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 508 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Myelodysplastic syndromes
Poslal: ornst v 18.07.2009 09:02 (2897 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom


dissease information

Myelodysplastic syndromes

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 634 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Encyklopedie laboratorní medicíny
Poslal: ornst v 13.07.2009 20:27 (3037 krát čítané)
Téma Laboratórna medicína
Vá?ení přátelé,

dovolujeme si vás informovat, ?e jsme pro vás díky podpoře ČSKB zpřístupnili webovou verzi Encyklopedie laboratorní medicíny. Přístup k dílu není nikterak omezen a přístupové údaje získáte na základě prosté registrace. K Encyklopedii mů?ete přistupovat buď přímo pomocí odkazu: www.eqa.cz/encyklopedie nebo pomocí odkazu umístěného na titulní straně na?eho webu: www.sekk.cz

S pozdravem
SEKK

Laboratórna medicína

(Čítať ďalej... | 1389 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Liečba warfarínom
Poslal: ornst v 24.05.2009 23:05 (3493 krát čítané)
Téma tromboembolia
Webová stránka na pomoc lekárom a ich klientom začať liečbu warfarínom stanovením úvodnej terapeutickej dávky.

choď na stránku
tromboembolia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


WEB: Tichý zabijak - homocysteín
Poslal: ornst v 11.05.2009 22:04 (3734 krát čítané)
Téma Pacienti - trombózy a trombofilia
Srdcový infarkt, angína pectoris, ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda či pľúcna embólia podľa nových poznatkov patria medzi choroby vznikajúce zbytočne. Výrazne skracujú ?ivot postihnutých a podstatne zhor?ujú kvalitu v ďal?om období ?ivota. Len málo zatiaľ zdravých ľudí v?ak doká?e uva?ovať o význame výziev k účasti na prevencii týchto chorôb.
Pacienti - trombózy a trombofilia

(Čítať ďalej... | 909 bajtov | Skóre: 0)


WEB: TELEHEMATOLOGIE
Poslal: ornst v 29.01.2009 10:17 (4267 krát čítané)
Téma Hematologický atlas
TELEHEMATOLOGIE

Společné ře?ení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
Program zahrnuje vytváření a vyu?ití webového archivu snímků a k němu připojených telehematologických stanic.
Je vyu?itelný pro konzultace, interaktivní výuku včetně cenné mo?nosti efektivního samostudia.

Hematologický atlas

(Čítať ďalej... | 1432 bajtov | Skóre: 0)


WEB: Projekt CRAB
Poslal: ornst v 16.08.2008 05:31 (6024 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm

Projekt CRAB si klade za cíl zvý?it informovanost lékařů prvního kontaktu o mnohočetném myelomu, o mo?nostech jeho diagnostiky a novinkách v oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím docílit mo?nost včasné účinné léčby pro pacienty.
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 991 bajtov | Skóre: 2)


WEB: Atlas cytogentických nálezov v hematoonkologii
Poslal: ornst v 14.06.2008 05:25 (11147 krát čítané)
Téma Hematologický atlas
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology

Atlas cytogenetiky
Hematologický atlas

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


WEB: Atlas hematologie
Poslal: ornst v 14.06.2008 05:09 (9744 krát čítané)
Téma Hematologický atlas
BloodLine Image Atlas

The first installment of this fully searchable directory features more than 800 hematological slides depicting various blood disorders and malignancies.

The Image Atlas represents some twenty years of work by Jean Shafer, Assistant Professor of Medicine at the Rochester School of Medicine.

ATLAS
Hematologický atlas

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


WEB: Atlas hematologie
Poslal: ornst v 14.06.2008 04:45 (13417 krát čítané)
Téma Hematologický atlas
ATLAS OF HEMATOLOGY

Nivaldo Medeiros, MD
Attending Physician, Department of Clinical Pathology, Hospital do Câncer (Cancer Hospital), São Paulo, Brazil. Board-certified in Clinical Pathology (Hematology/Oncology)

This Atlas has the goal of supplying hematologists, laboratory technicians, medical school students, biologists as well as professionals working in the field of morphology of blood cells.

ATLAS
Hematologický atlas

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


WEB: Atlas hematologie
Poslal: ornst v 14.06.2008 04:30 (6420 krát čítané)
Téma Hematologický atlas
Atlas of Hematology

Nagoya University School of Medicine Department of Medicine The Branch Hospital
Takuji Ichihashi, Tomoki Naoe
Nagasaki University School of Medicine Department of Hematology
Kazutaka Kuriyama
Kyoto University College of Medical Technology
Masataka Sasada
Hamamatsu University School of Medicine Department of Medicine Three
Ryuzo Ohno

December 1996

ATLAS
Hematologický atlas

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


WEB: Dedičná trombofília podrobne
Poslal: ornst v 07.02.2008 12:07 (11392 krát čítané)
Téma Pacienti - trombózy a trombofilia
Čo je dedičná trombofília
Dedičná trombofília je vrodený sklon k zvý?enej zrá?anlivosti krvi. U ľudí s týmito sklonmi dochádza k rychlej?ej zástave krvácania pri poranení alebo pri pôrode, ale v iných situáciách (tehotenstva alebo dlhodobej?om znehybnení majú vy??iu pravdepodobnosť rozvoja tromboembolickej choroby (TECH).


Pacienti - trombózy a trombofilia

(Čítať ďalej... | 870 bajtov | Skóre: 2.25)


WEB: Hirudoterapia
Poslal: ornst v 29.12.2007 12:15 (5235 krát čítané)
Téma Pacienti - trombózy a trombofilia
Hirudoterapia

Liečba pijavicami, je prastará liečebná metóda. Najnov?ie vedecké výskumy potvrdzujú liečivé účinky pijavíc.
Prikladanie pijavíc na poko?ku nemocného, vyu?ívali u? pred dvoma tisíckami rokov známi lekári staroveku - Galenos, Hippokrates, či Avicena. Jej najväč?í rozmach v?ak nastal v 17. a 18. storočí, kedy sa stala dokonca akýmsi módnym hitom. Pijavice pou?ívali predov?etkým pri záhadných bolestiach brucha, hrude, či hlavy, opuchoch dolných končatín, prikladali sa na hnisavé rany, či vredové ochorenia. Boli poruke v?dy, keď si lekári nevedeli rady - teda i pri liečbe zhubných nádorov. Hirudoterapia bola rovnako obľúbenou súčasťou vtedaj?ej chirurgie. Pijavice sa prikladali predov?etkým na jar a v jeseni, preto?e v týchto ročných obdobiach dosiahli dôkladnej?ie čistenie krvi nemocného.

pozrieť stránku

Pacienti - trombózy a trombofilia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.25)


WEB: PIJAVICA LEKÁRSKA - NA?A LIEČITEĽKA
Poslal: ornst v 29.12.2007 12:07 (6800 krát čítané)
Téma Pacienti - trombózy a trombofilia
Hirudoterapia je liečba pijavicami. Odvodzuje sa od slova Hirudo , či?e pijavica . Vzhľadom k veľkému znečisteniu vo voľnej prírode sa pijavice lekárske vyskytujú ojedinele. U nás sú zákonom chránené, preto sa ľudia naučili chovať ich v umelých podmienkach. Vytvorené sú liahne, kde sú pre nich vytvorené priaznivé klimatické a aseptické podmienky riadené počítačom, nemô?e dôjsť k prenosu infekcie od pijavice na človeka. Tieto liahne majú certifikát kvality a ka?dá pijavica musí spĺňať určité kritéria.

pozrieť stránku
Pacienti - trombózy a trombofilia

(Čítať ďalej... | Skóre: 3.2)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.36 sekund